Smarta Samtal

JH Ulrika Fjalborg Laguppl-3Tillsammans med Mia Odabas, Åsa Juhlin och Eleni Cronström driver jag Smarta Samtal, en egenproducerad frukostseminarieserie med samtal med makthavare i relevanta frågor om aktuella ämnen i korsningen näringsliv-samhälle.

Läs mer och köp din biljett på: www.smartasamtal.se

smarta-samtalVad gör vi?

I våra Smarta Samtal™ är samtalet i fokus. Här pratar ledare från politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle med varandra om aktuella samhällsutmaningar. Olika åsikter möts, och med humor och respekt kommer vi ett steg längre.

Vi är nyfikna på hur vi kan gå från ord till handling och samarbeta över gränser. Vår ambition är att bjuda på nya insikter hos både scengäster och publik. Efter flera av våra samtal har det skapats nya samarbeten, och nya lösningar på gamla problem har sett dagens ljus.

Frukostmötena produceras i samarbete med den strategiska eventbyrån Cronström & Co,
och äger rum på Playhouse Teater i Stockholm.