Moderator

Modererade KFS-dagarna 2015 om "Affärsmässig samhällsnytta – om mångfaldens möjligheter för ett inkluderande Sverige”
KFS-dagarna
KFS-dagarna
KFS-dagarna
KFS-dagarna
KFS-dagarna
Women in tech på Musikaliska 2015. Panelen "The journey to the top – Leadership lessons from three of Swedens most powerful women" med Ingrid Bonde,CFO och vice koncernchef på Vattenfall, Helene Barnekow, Sverige-vd på TeliaSonera, Annie Wegelius, entreprenör, intraprenör och tv-drottning
Women in tech
Women in tech
Women in tech
Women in tech
Women in tech. Paneln "Making a difference – Intrapreneurs changing industries from within” med Ulrika Saxon, vd Bonnier Growth, Jennifer Råsten, partner ansvarig för kultur och tillväxt på Netlight Consulting, Douglas Roos, multientreprenör, grundare av Nyheter24.
Women in tech
VA-rannanfrukost för VA Kvinna med Amelia Adamo
Innovationspanelen på Veckans Affärers Hållbarhetsdag 2014
Veckans Affärers Hållbarhetsdag 2014
VA Kvinna-galan
Veckans Affärers Supertalang-evenemang 2012 med panelen Gustav MArtner, vd för reklambyrån CPB Europe, Martin Tiveus, vd Avanza och Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen
Veckans Affärers VA-rannanfrukost veckan före valet 2014 på temat "Hur driver partierna jämställdheten – tillsammans?”

 

Mitt moderatorskap präglas av nyfikenhet, närvaro, noggrannhet och genuint journalistiskt hantverk. Att alltid vara väl förberedd – med förberedda gäster. När det är dags att gå upp på scenen vet de vad som är deras uppgift att leverera – om än inte vilka konkreta frågor som ställs. Det skapar trygghet och möjliggör den avslappnade uppriktighet som präglar mina scensamtal.

Jag ställer raka frågor som ger talande svar och går igång på att hitta de intressanta frågeställningar som reder ut komplicerade ämnen. Alltid närvarande, tydlig, påläst – och gärna lite rolig.

Jag jobbar framför allt med mina kärnämnen (ledarskap, mångfald, jämställdhet, hälsa, samhällsförändring, innovation, digitalisering och medieutveckling) men har även modererat seminarier om patentinnovation, hur näringslivskluster i Norge-Sverige kan stärka Nordens konkurrenskraft, innovation i försäkringsbranschen, vattenvägarnas betydelse för Stockholms lokaltrafik och behovet av etik i ekonomutbildningen på universitet och högskolor.

Jag åtar mig också redaktörskap för seminarier, talkshows, galor och andra evenemang. Tillsammans med Ola Ahlvarsson satte jag ihop programmet för Women in tech 2015, en inspirationsdag för att locka kvinnor till teknik- och mediabranschen, ett samarrangemang av bolagen MTGx, Bonnier, Spotify, Google, Teliasonera och Tele2.

En annan kund där jag har det uppdraget är Veckans Affärer där jag både redaktörar och modererar VA-rannanfrukostarna. Likaså ansvarade jag för programmen på VA-Kvinna-galorna 2013 på Stockholm Waterfront och 2014 på Grand Hôtel.


Sagt om Ulrika som moderator

”Stort varmt tack för ditt engagerande och inspirerande bidrag i Diversity Charter Swedens Signatory Event 2016.
Ditt personliga engagemang syns och din förmåga att leda ett evenemang och skapa bra samtal är outstanding. En av Sveriges bästa moderatorer helt enkelt!
Du är professionellt påläst, utmanande men med varm hand, välstrukturerad och har en förmåga att sammanfatta lärande på scenen såväl som från publiken.
Våra deltagare har gett mycket positiv feedback på dagen och bl a har vi fått höra att det var ”en ärligare dialog”. Det har du bidragit till.”

Katarina Önell, President, Diversity Charter Sweden

”Ulrika Fjällborg har en sällsynt kombination av substans, närvaro, skärpa, mänsklighet, professionalism, engagemang och personlig touch. Det är sällan jag känner att det inte finns några onödiga frågor eller döda stunder. Med Ulrika är det så.”

Annika Dopping, kommunikationsstrateg

”Som chefredaktör känner jag mig alltid trygg med att Ulrika Fjällborg ger Veckans Affärers evenemang den journalistiska nerv vi eftersträvar.”

Ulf Skarin, chefredaktör Veckans Affärer