Ulrika Fjällborg Media

JH-Ulrika-Fjalborg-Laguppl-6fokuserade frågor – talande svar

Frilansjournalist och moderator i text och tal. Skildrar verkligheten och berättar historier i skrift och från scen, i tryckta och direktupplevda medier, såväl traditionella som nya, så kallade sociala.

Mitt arbete präglas av berättarglädje och ambitionen att sätta ett avtryck. Arbetsmetoden är att mot en fond av relevant fakta ställa tydliga och fokuserade frågor – viket ger tydliga och talande svar. Jag värdesätter kontraster – det tydliggör åsikter, likheter, skillnader, förutsättningar, ja, allt faktiskt.

Jobbar framför allt med ämnen som ledarskap, mångfald, jämställdhet, hälsa, samhällsförändring, innovation, digitalisering och medieutveckling.

"Stort varmt tack för ditt engagerande och inspirerande bidrag i Diversity Charter Swedens Signatory Event 2016. Ditt personliga engagemang syns och din förmåga att leda ett evenemang och skapa bra samtal är outstanding. En av Sveriges bästa moderatorer helt enkelt! Du är professionellt påläst, utmanande men med varm hand, välstrukturerad och har en förmåga att sammanfatta lärande på scenen såväl som från publiken. Våra deltagare har gett mycket positiv feedback på dagen och bl a har vi fått höra att det var ”en ärligare dialog”. Det har du bidragit till."

Katarina Önell, President, Diversity Charter Sweden

”Som chefredaktör känner jag mig alltid trygg med att Ulrika Fjällborg ger Veckans Affärers evenemang den journalistiska nerv vi eftersträvar.”

Ulf Skarin, chefredaktör Veckans Affärer

”Ulrika Fjällborg har en sällsynt kombination av substans, närvaro, skärpa, mänsklighet, professionalism, engagemang och personlig touch. Det är sällan jag känner att det inte finns några onödiga frågor eller döda stunder. Med Ulrika är det så.”

Annika Dopping, kommunikationsstrateg